Сортове

Градинските рози могат да се групират по два показателя – по начин на растеж /хабитус/ и по произход /родословие/ на сорта. Групите не винаги са чисти и често даден сорт е носител на характеристики от две или повече групи.

За улеснение на клиентите ни и за по-успешното ни контактуване с тях ние предоставяме класификацията на розите, която ги разделя на 5 основни групи:

Чаено-хибридни        Рози флорибунда        Миниатюрни рози        Катерливи/влачещи рози        Храстовидни рози

Поръчки на: 0878 278 700 или 0885 065 925