Катерливи/влачещи рози

Някои сортове от тази група са се появили преди чаено-хибридните рози и в продължение на много десетилетия групата се е обогатявала и разширявала. Най-характерното за тези рози е голямата височина – някои сортове бележат постижения от 5 метра, макар че най-често можем да очакваме височина от 2,50 – 3 метра. Цветовете могат да бъдат едри или дребни; единични или кичести; силно или слабо ухаещи – в зависимост от сорта. Основното приложение на розите от тази група е покриване на част от къщата, сводове, стълбове, огради, перголи и стари дървета.