Храстовидни рози

Тази група се формира в 80-те години на 20 век и продължава да се допълва и разширява до днес. Тук се наблюдава голяма смесица от сортове и това затруднява определянето на основни характеристики. В нея са включени всички сортове, които не се вписват в предходните четири групи. Едно по-подробно разделение на сортовете от тази група води до девет отделни подгрупи. Това, което е важно да знаете за храстовидните рози е, че те са изключително полезни, тъй като са твърде сполучлива алтернатива  на повечето храсти като люляка, рододендрона или хибискуса. Както е и при предходната група, цветовете им могат да бъдат едри или дребни; единични или кичести; силно или слабо ухаещи.