Гол корен

Рози на гол корен, може да се поръчат само на връзки по 25 броя, като всяка отделна връзка трябва да е от един сорт и общо количество над 100 броя.

ПОЗИЦИЯ НЕПАКЕТИРАНИ-ГОЛ КОРЕН/във връзка по 25 бр./
от 015 до 029от 041 до 049 1,50 лв. за 1 брой
от 001 до 0131 1,60 лв. за 1 брой
от 030 до 038позиции 014 и 042 1,80 лв. за 1 брой

Посочените цени са без ДДС. Разходите по доставката са за сметка на получателя (купувача).

За количества над 1 000 броя предвиждаме отстъпки от горепосочените цени.

гол корен